Program

Čtvrtek

Čas Host
13:00 ‐ 14:30 Oficiální zahájení za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, vedoucí referátu Centra pro cizince JMK Aleny Krejčí, ředitelkou odboru integrace trhu práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí Anny Dumont, Vít Čermák, ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
14:30 ‐ 15:15 Klára Gottwaldová (majitelka AK, zaměřující se na pracovní právo) s tématem "základy českého pracovního práva"
15:15 ‐ 16:00 Lenka Strempeková & Alena Králová ‐ téma "vízová problematika"
16:00 ‐ 16:30 Egita Renovica ‐ téma "Od uklízečky k manažerce"

Pátek

Čas Host
10:00 ‐ 10:30 oficiální zahájení za účasti ukrajinské konzulky Anny Proshko
10:30 ‐ 11:15 Klára Gottwaldová (majitelka AK, zaměřující se na pracovní právo) s tématem "základy českého pracovního práva"
11:15 ‐ 12:00 Lenka Strempeková & Alena Králová ‐ téma "vízová problematika"
12:00 ‐ 12:30 Egita Renovica ‐ téma "Od uklízečky k manažerce"
12:30 ‐ 13:30 obědová pauza
13:30 ‐ 14:00 Jana Dragová (kouč) ‐ téma "Jak ulevit duši v těžkých životních situacích"
14:00 ‐ 14:45 Klára Gottwaldová (majitelka AK, zaměřující se na pracovní právo) s tématem "základy českého pracovního práva"
14:45 ‐ 15:30 Lenka Strempeková & Alena Králová ‐ téma "vízová problematika"
15:30 ‐ 16:00 Egita Renovica ‐ téma "Od uklízečky k manažerce"

Hosté veletrhu

Jan Grolich
Mgr. Jan Grolich

Jan Grolich vystudoval práva a deset let pracoval jako starosta Velatic kousek od Brna. Vystupoval jako stand-up komik a od roku 2020 je hejtmanem Jihomoravského kraje. Od té doby řešil COVID, tornádo na Moravě a nyní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Nejraději má slepici na paprice.

Anna Proshko
Anna Proshko

Anna Proshko je od března 2021 konzulkou Ukrajiny v Brně. Hlavní funkcí konzulátu Ukrajiny je ochrana zájmů Ukrajiny a občanů (fyzických i právnických osob) v České republice v mezích povolených mezinárodním právem.

Mgr. Anna Dumont
Mgr. Anna Dumont

Anna Dumont je ředitelkou odboru integrace trhu práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V minulosti působila v nevládním sektoru, zejména v oblasti migrace a lidských práv. Působila také v kanceláři OSN v Praze. Dlouhodobě se zabývá problematikou diskriminace a rovných práv.


Bc. Alena Krejčí, DiS.
Bc. Alena Krejčí, DiS.

Více než 13 let se pohybuje v oblasti projektů zaměřených na podporu integrace osob přicházejících do Jihomoravského kraje ze zahraničí z důvodů zaměstnání, studia, rodinných či jiných. Vždy je její snahou a snahou jejích kolegů reagovat na aktuální potřeby těchto osob a podpořit jejich bezproblémové začlenění do naší společnosti. Klíčovou role zde hraje jazyk a zaměstnání. Aktuální situace je pro ně velkou výzvou a současně i příležitostí ukázat, že jejich dlouholeté aktivity měly smysl a dokáží nově příchozím lidem pomoci v nelehké situaci. Právě chystaný pracovní veletrh vnímá jako jeden ze zásadních kroků k zapojení těchto osob do adekvátního zaměstnání a vyslání informace, že nově příchozí nevnímáme pouze jako zátěž či levnou pracovní sílu.

Lenka Strempeková
Lenka Strempeková

Lenka se personalistice a poradenství věnuje více než 10 let. Je spoluzakladatelkou firmy ReloCzech a v posledních letech se věnuje vízové problematice jak z pohledu ALL IN řešení tak i konzultací. Naše motto: "Děláme z cizinců kolegy".

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

Klára působí jako advokátka a už více než deset let se věnuje rovněž lektorské činnosti zaměřené na zákoník práce. Je šéfredaktorkou časopisu Ad rem, který je určen zejména personalistům a mzdovým účetním, a autorkou řady odborných článků v tištěných časopisech i online poradnách.

Mgr. Alena Králová
Mgr. Alena Králová

Alena vystudovala ruský jazyk, a proto své podnikání zaměřila na odvětví, kde ho může stále využívat. Založila agenturu práce Pracovní víza s.r.o. Zprostředkovává firmám zaměstnance ze zahraničí včetně pracovního povolení. Pomáhá tak firmám růst a zároveň lidem žít lepší život.

Ing. Egita Renovica
Ing. Egita Renovica

Egita žila až do roku 1992 v jugoslávském Sarajevu, než byla i s manželem a šestiletou dcerou nucena svůj domov kvůli válce opustit a přestěhovat se do České republiky. První 4 roky pracovala Egita jako uklízečka a hledala si další příležitosti. Působila poté více než 20 let na manažerských pozicích (nejdéle jako HR Manager v ČR, dále ve velkých zahraničních korporacích TNT Express s.r.o. a Bertelsmann a.g). Ve společnosti Engage Hill začínala před více než 15 lety jako HR manažerka, během několika let se stala spolumajitelkou. Společně s týmem vytváří specifické HR a Marketingové nástroje pro zvýšení angažovanosti zaměstnanců a zákazníků. Pro Egitu je její práce současně také koníčkem, klienti si ji často najímají jako firemního konzultanta, poradce managementu, nebo jako osobního mentora a kouče. Na veletrhu promluví o svých zkušenost válečného uprchlíka s tématem "Od uklízečky k manažerce"

Pracovně-právní poradenství

Na stánku advokátní kanceláře HLADKY.LEGAL, která poskytuje mimo jiné pracovně-právní poradenství, budete moci potkat Adama, Denyse a Filipa a jejich další kolegy.

Adam Krajíček
Adam Krajíček

Je studentem práv a mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě. Zajímá se o cizinecké právo a snaží se aktuálně participovat na pomoci ukrajinským uprchlíkům, co nejvíce je to možné.Filip Pospíšil
Filip Pospíšil

Filip je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na obchodní a cizinecké právo. Mimo své studium absolvuje praxi v advokátní kanceláři HLADKY.LEGAL a je také jednatelem společnosti Elvenport Migratio s.r.o., která se snaží ulehčit život cizincům v ČR.

Denys Yatsenko
Denys Yatsenko

Denys vystudoval právnickou fakultu v Charkov a nyní dálekově studuje doktorské stadium ve Vilniusu (LT). Pracuje jako právní asistent ve společnosti Hladky legal a jako administrativní pracovník ve společnosti Elvenport Migratio. Zaměřuje se na migrační právo.

Firemní koučové

Duo firemních koučů s mnohaletými zkušenostmi z managementu a s vedením týmů. Zaměřují se na podporu lídrů i týmů a rozvoj a uplatnění talentů s využitím moderních koučovacích metod a psychodiagnostiky.

Jana Dragová
Jana Dragová

Petr Kraus
Petr Kraus

Kontakty

Pro více informací k veletrhu nás kontaktujte na veletrhHRBrainstorming@gmail.com, nebo volejte na:

Evženie Pančešná, tel.č: +420 774 333 877 ‐ účastníci veletrhu
Barbora Václavíková, tel.č: +420 702 240 727 a Jitka Jarošová, tel.č. +420 602 735 522 ‐ vystavovatelé
Jana Stehlíková, tel.č: +420 602 576 048 ‐ sponzoři
Denisa Divišová, tel. č. +420 702 238 183 ‐ dobrovolníci
Lenka Sovová, tel.č: +420 739 396 740 ‐ tisk a média
Lenka Strempeková, tel.č: +420 774 145 109 ‐ pronájem prostor

Контакти

Для отримання додаткової інформації звертайтеся на адресу veletrhHRBrainstorming@gmail.com, або телефонуйте:

Євгeнiя Панчешна Тел.: +420 774 333 877 ‐ учасники виставки
Барбора Вацлавiкова Тел.: +420 702 240 727 та Їтка Ярошова Тел.: +420 602 735 522 ‐ експоненти
Яна Стеглiкова Тел.: +420 602 576 048 ‐ спонсори
Дeниса Дiвiшова Тел. : +420 702 238 183 ‐ волонтери
Ленка Совова Тел.: +420 739 396 740 ‐ ЗМI
Ленка Стремпекова Тел.: +420 774 145 109 ‐ оренда примiщення